“Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.”- Mevlana

 

İnancımızın ve insani değelerimizin bizlere öğrettiği ve aşıladığı en önemli mesajlarından biride paylaşmak olgusu ve duygusudur. Birlik olup bir arada olmanın ve dayanışmanın eyleme dönüşmüş halidir paylaşmak. Kalpten kalbe kurulan bir gönül köprüsü, yüzleri güldüren kocaman bir kucaklaşmadır paylaşmak.. Bizler bu esaslardan yola çıkarak, Allah’ın rıza ve hoşnutluğuna ulaşabilme arzusuna gönül veren, Kur’anın ve Resulullah’ın öğretilerini hayatlarımızda şiar ve sistem edinen, bu öğretilerin birer gereklilik ve bu değerlerinde, bir arada kardeşce yaşayabilmemiz için tek ortak payda olduğunun farkındalığı ile yaşadığımız topluma katma değer katmaya çalışan gönüllüleriz. Hedefimiz yaşadığımız çevremizden başlayarak, bir iyilik dalgası oluşturup, bu dalganın tüm insanlara ve insanlığa çarpmasını sağlayarak ; iyiyi,hayrı ve güzel olanı hayatlarımızdaki örneklikleri ile öğretmek/özendirmek ve paylaşmanın yanlızca kurum/dernek vb. oluşumlara has bir özellik olmadığını, herkes tarafından uygulanabilirliğini/uygulanmasının gerekliliğini en güzel hali ile servis edip sinelere ve gelecek nesillerimize sunmaktır.

TARİHÇEMİZ

 

Mayıs 2016 da aktif ve fiiili olarak faaliyete başlayan bizler, Ekim 2016 itibariyle de Paylaşmak Güzeldir ismi altında bütünleşerek, Kocaeli/Karamürsel beldesinde çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Geçirdiğimiz süre zarfında yaşadığımız toplum başta olmak üzere tüm Dünya’daki mazlumlara hep daha fazla Faydalı olmayı amaç edinen bizler, Allah’ın rıza ve hoşnutluğuna erişebilme arzusu ile de her geçen gün gelişmekte ve çalışmalarımızı profesyonel platformlara taşımaya özen göstermekteyiz.

MİSYONUMUZ

 • Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak.
 • İnsanı yardıma muhtaç hâle getiren ve mazlum eden her türlü politika ve faaliyetleri önlemek üzere tüm insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak.
 • İyiliği her zaman her yerde yaşatmak.

VİZYONUMUZ

 

 • Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzluklar giderilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak.
 • Tüm dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliğini geliştirip ortak bilinç oluşturmak.
 • Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kişi ve kuruluşlarını güçlendirmek.
 • Kriz anında en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmak.
 • Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek.

Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak.

 

ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

 

 • Öncü olmak.
 • Toplumlar arasında köprü olmak.
 • Hakem olmak.
 • Mazlumun sesi olmak.
 • Sömürünün olmadığı adil bir dünyanın yeniden inşasına katkıda bulunmak.
 • Emaneti en uygun şekilde kullanmak.